Pravidla seriálu Czech Open

První a nejdůležitejší pravidlo.

Ze závodů všichni odjíždějme s pocitem, že jsme si je maximálně užili. Ano, do tohoto krásného sportu patří i emoce, které ho dělají o to zajímavější. Nenechme se jimi ale negativně ovládnout a hrajme v duchu fair-play. Tvořme soudržnou komunitu a závody berme jako svátek, při kterém se můžeme uvolnit od našich každodenních starostí.

Časový harmonogram:

Pátek:

 • 13:00 - volný trénink

Sobota:

 • 7:30 - otevření areálu a volný trénink
 • 9:00 - rozprava
 • 9:30 - začátek kvalifikačních jízd

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu dle množství přihlášených jezdců. Časový harmonogram pro každý závod bude zveřejněn na oficiální vývěsce.

Registrace a startovné:

 • 600 Kč za první kategorii
 • 400 Kč do 13 let a závodník nad 65 let za první kategorii
 • 400 Kč za další kategorii (do 13 let a závodník nad 65 let 200kč)
 • 200 Kč páteční trénink
 • Přihlásit se bude možné skrze přihlášku na myrcm.ch do čtvrtečních 23:59 hod.
 • Přihlášení po tomto termínu je penalizováno přirážkou ke startovnému ve výši 100 Kč
 • Potvrzení registrace a platba startovného probíhá ráno před závodem do 9:00!
 • Na žádost závodníka bude vystaven doklad o zaplacení.

Technická pravidla pro jednotlivé kategorie

Buggy 1/8 IC (spalováky)

 • Max. celková délka 730mm, max. celková šířka 310mm, max. celková výška 250mm, rozvor náprav v rozmezí 270 - 330mm
 • Minimální hmotnost modelu je 3 200 g s prázdnou nádrží.
 • K pohonu smí být použit pouze motor o zdvihovém objemu do 3,50 ccm.
 • Objem palivové nádrže nesmí přesáhnout 125 ccm včetně všech přívodních hadic ke karburátoru a palivového filtru.
 • Objem nádrže musí být měřen normovaným odměrným válcem dle ČSN nebo DIN. Nádrž, která bude shledána, jako větší než 125 ccm může být přezkoumána po zchladnutí za 15 minut.
 • Objem palivové nádrže nesmí být upravován vkládáním volných předmětů.
 • Palivo může obsahovat pouze metanol, mazivo a max. 25% nitrometanu. Jiné složky paliva jsou zakázány
 • Tlumič výfuku, sání. Model musí být vybaven výfukem/tlumičem hluku dle platného seznamu EFRA. Výfukové potrubí musí být spojeno s tlumičem výfuku - tlumič musí plnit svoji funkci. Sací otvor karburátoru musí být vybaven vhodným vzduchovým filtrem, který je schopen snížit úroveň sacího hluku. Mezní hodnota je max. 85dB. Hluk se měří ve vzdálenosti 10m od modelu ve výšce 1m nad zemí.

Buggy 1/8 E (elektry)

 • Rozměry viz Buggy 1/8 IC
 • Pro pohon jsou povoleny akumulátory LiFe nebo LiPo. Max. povolený počet článků je 4S. Tzn. max. napětí LiPo je 16,80V, LiFe 14,80V.

Buggy 1/10 4WD

 • Pouze podvozky 1/10 dle EFRA specifikace
 • Motor volný o velikosti 540
 • Akumulátory o max štítkovém napětí 7,6V LiPo (HV), LiFe, NiMH, NiCd. Všechny typy v pevném, netříštivém obalu - maximální napětí akumulátoru: 8,4V
 • Minimální váha 1588g s personálním transponderem (měřeno s kompletně osazeným autem).
 • Max. celková délka 460 mm. Max. celková šířka 250 mm. Max. celková výška 200 mm

Short Course 2WD/4WD

 • Pouze podvozky 1/10
 • Motor volný o velikosti 540
 • Max. celková délka 550 mm. Max. celková šířka 300 mm.
 • Min. váha 1,9 kg s personálním transponderem (měřeno s kompletně osazeným autem).
 • Akumulátory o max štítkovém napětí 7,6V LiPo (HV), LiFe, NiMH, NiCd. Všechny typy v pevném, netříštivém obalu - maximální napětí akumulátoru: 8,4V
 • Zakázané jsou předělávané podvozky na základech buggy 1:8. Tyto podvozky nebudou připuštěni do závodu.

Hobby

 • Jakýkoli model, který je schopný 5 minut kroužit po trati.
 • Kategorie určena zejména pro děti. Mohou se účastnit i dospělí, kteří se chtějí seznámit se světem RC závodění.

Obecná technická pravidla

 • Celková výška modelu se měří s plně stlačenými koly od pevné podložky. Do celkové výšky se nezahrnuje anténa, pokud je jí model vybaven.
 • Auto nesmí být zkonstruováno tak, aby mohlo způsobit poškození jiným autům
 • Celková šířka nárazníku, pokud je použit, nesmí přesáhnout šířku přední části aut včetně kol. Materiál nárazníku musí být pružný (plast, nebo guma) a okraje musí být kulaté.
 • Pro závod Czech Open jsou pneumatiky volné
 • Jsou zakázány úpravy pneumatik poškozující povrch dráhy.
 • Může být použit jakýkoli typ regulátoru, který nesmí zapříčinit rušení počítacího zařízení, vysílačky atd. Regulátor nesmí vyčnívat z karoserie.
 • Baterie se nesmí během jízdy měnit ani dobíjet.
 • Nabíjení LiPo baterií je povoleno pouze v LiPo ochranném obalu, tzv. LiPo Safety Bagu. Za bezpečné nabíjeni je zodpovědný jezdec.

Seriál Czech Open

 • Seriál Czech Open sestává z šesti jednodenních závodů. Celkové pořadí seriálu bude sestaveno podle skutečně odjetých závodů, kdy se jeden nehorší výsledek škrtá. Škrtá se jeden z odjetých závodů.
 • Bodové hodnocení závodu je následující. 1. místo - 75 bodů, dále sestupně 71, 67, 63, 61, 59, 57, 55, 53, 51, 49, 48, a dále pak -1 bod za každé další místo.
 • Do celkového hodnocení se vždy započítávají pouze neškrtané výsledky. V případě bodové shody je rozhodující větší počet vítězství, resp. lepších umístění. V případě další shody je posledním kritériem výsledek posledního závodu

Systém závodů

 • Závod se skládá ze tří kvalifikačních jízd a ze tří finálových jízd v každé kategorii. Pro pořadí na startu finálových jízd se počítají dva nejlepší výsledky dle počtu bodů z umístění (počet kol a nejkratší dojezdový čas) dosažený ve kvalifikačních jízdách u každého jezdce.
 • O počtu jezdců v jednotlivých jízdách rozhoduje ředitel závodu dle celkového počtu účastníků dané kategorie - bude upřesněno na rozpravě v den závodu.
 • Rozdělení do skupin - při prvním závodě seriálu sezóny - bude přihlédnuto k výsledkům předchozího ročníku.
 • V dalších závodech bude brán zřetel při tvorbě skupin na průběžné pořadí v seriálu, aby ve stejné skupině nebyl první a poslední závodník seriálu.
 • Konec jízdy je ohlášen každému jednotlivci zvlášť, faktický konec celé jízdy je až hlášením "všichni konec".
 • Po oznámení, že závodník ukončil jednotlivou jízdu, je povinen buď dokončit započaté kolo, nebo zastavit vozidlo na vhodném místě závodní tratě tak, aby se zabránilo dojezdovým kolizím a případně nebránil ostatním jezdcům v další jízdě. Než zazní "všichni konec" nesmí se žádný model otočit a jet v protisměru.

Kvalifikace

 • Tři kvalifikační jízdy, jejichž doba je pro všechny kategorie stanovena na 5 min.
 • Závodník je započítán do kvalifikace, pokud odjede alespoň v jedné kvalifikační jízdě jedno celé měřené kolo
 • V případě, že dojde k ukončení závodu v průběhu 3 série kvalifikačních jízd všech kategorií bude hodnocení závodu počítáno z 1 až 2 série kvalifikačních jízd
 • Kvalifikace se obodují po každé sadě jízd, dle celkového pořadí (sortu). Za první místo 1 bod, druhý v pořadí 2 body, třetí 3 body atd. dle celkového počtu závodníků v dané kategorii. Nejhorší výsledky se škrtají podle počtu kol kvalifikací, dvě kola - škrtá se jedna nejhorší, tři kola škrtá se jedna nejhorší, čtyři a pět kol škrtají se dvě nejhorší dosažené body. V případě shodnosti bodů rozhoduje nejlepší dosažený počet kol a dojezdový čas ze všech odjetých jízd. Nejlepší postupové místo získává závodník s nejmenším počtem bodů. V případě neúčasti více jezdců v kvalifikaci mají všichni, kteří nenastoupili, nejvyšší počet bodů dle celkového počtu závodníků v dané kategorii

Finálové jízdy

 • Všechny finálové jízdy se jedou 3x. ve všech finálových skupinách.
 • Finálová jízda se uskuteční, pokud se na start dostaví tři a více jezdců.
 • Start ve finále je vždy ze stejného postu bez ohledu na umístění v předchozím finále.
 • V případě deštivého počasí platí následující - ředitel závodu spolu s rozhodčím může rozhodnout o ukončení závodu.
 • V případě, že dojde k ukončení závodu v průběhu finálových jízd z klimatických nebo jiných důvodů jsou jednotlivé kategorie i finále "A", "B", "C", ... hodnoceny samostatně dle počtu konkrétně odjetých finálových jízd doukončení závodu. Jednotlivé kategorie a jednotlivé finále "A", "B", "C" ... mohou být hodnoceny rozdílně.
 • Odjeta jedna finálová jízda započítává se do celkového hodnocení jedna finálová jízda
 • Odjety dvě finálové jízdy započítávají se do celkového hodnocení obě finálové jízdy
 • Odjety tři finálové jízdy jedna jízda se škrtá
 • Ve finálové jízdě budou za umístění přiděleny body tzn. za 1.místo 1 bod, za 2. místo 2 body až do 10 místa. Nejhorší výsledek se škrtá, vítězí závodník s nejnižším součtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší započítané pořadí z finálových jízd. V případě bodové shody rozhoduje lepší dosažený výsledek (nájezd a čas) v započtené finálové jízdě. Pokud se finálová jízda neuskuteční z důvodu menšího počtu jezdců (méně než 3 jezdci) v této finálové jízdě, platí pořadí z kvalifikace.

Nasazování

 • Každý závodník je povinen ihned po jízdě nechat auto a vypnutý vysílač na předepsaném místě a zúčastnit se nasazování další jízdy.
 • Pokud závodník nepředá ihned po ukončení jízdy model na označené místo, škrtá se mu výsledek této jízdy. V případě opakování tohoto prohřešku proti pravidlům může být diskvalifikován ze závodu.
 • Podél trati pořadatel rozmístí čísla pro "nasazovače" a rozlišovací vesty v reflexní barvě, kterou je nasazovač povinen mít na sobě. Čísla postu nasazovače jsou shodná s číslem jezdce v rozjížďce nebo finále.
 • Rozhodčí před odstartováním rozjížďky/finálové jízdy provede kontrolu nasazovačů.
 • Pokud se závodník z jakéhokoli důvodu nezúčastní rozjížďky/finále nebo jízdu nedokončí, je přesto povinen jít nasazovat.
 • Pokud jezdec jede ve více kategoriích, v případě kolize startu v jízdě s nasazováním, je povinen si zajistit kvalifikovanou náhradu.
 • Za jezdce mladšího než 12 let, nasazuje jeho zákonný zástupce, doprovod nebo domluvená náhrada.
 • Pokud jezdec nejde nasazovat, ani na vyzvání rozhodčího nereaguje, bude mu škrtnuta nejlepší jízda v dané části závodu (kvalifikace, finále) a při opakovaném nerespektování své povinnosti bude ze závodu diskvalifikován.
 • Nasazovačům není povoleno jakkoliv pracovat na nefunkčních modelech. Nasazovač pouze zvednutím ruky dá signál mechanikům, model zanechá mimo dráhu a dále se věnuje nasazování.

Obecná ustanovení

 • Oficiální vývěskou se rozumí facebookové stránky Czech Open.
 • Závodníci jsou povinni závodit tak, aby nedělali škodu druhým, škodu na majetku pořádajícího klubu a pořadatele závodu.
 • Jezdec, účastník, doprovod uděluje souhlas přihlášením do závodu s následujícím ustanovením:
 • Závodů se účastním na vlastní nebezpečí a zavazuji se dodržovat veškeré bezpečnostní a organizační pokyny dané pořadatelem.
 • Účastí na závodech souhlasím s fotografováním zúčastněných a zveřejňováním mediálního materiálu na internetu a sociálních sítích pro reklamu cupu a modelářského sportu.
 • S podmínkami jsem obeznámil i svůj doprovod a taktéž souhlasí s dodržováním stanovených bezpečnostních pravidel a chováním na závodě.
 • Pomalejší jezdec je povinen umožnit bezpečné předjetí rychlejšímu jezdci, který ho předjíždí o kolo. Předjetí proběhne na bezpečném místě třeba v zatáčce vyjetím na vnější část zatáčky. Umožnit předjetí rychlejšímu, znamená rychlejšího nepoškodit !

 • V týdnu konání závodu je dráha uzavřena od pondělí ( včetně ) do pátku 12 hod.

 • Jízda kategorie, bude spuštěna s minimálním počtem 3.závodníků.
 • Startovní číslo na karoserii odpovídá pozici jezdce na rozpisu do kvalifikací/finálových jízd.

Elektronika a RC vybavení

 • Použitá RC souprava musí být schválená a homologována k danému účelu dle platné právní úpravy. Elektronika modelu může obsahovat jenom následující komponenty: servo řízení, přijímač, regulátor, motor, měřící čip a pohonnou baterii. Žádná z těchto komponent nesmí obsahovat, a to ani v neaktivním stavu, žádné prvky, které by na základě jakýchkoliv údajů z jízdy modelu, aktivně zasahovaly do řízení modelu. V případě, že kterákoliv z výše uvedených komponent, již z výroby obsahuje jakýkoliv aktivní prvek, který by byl schopen na základě jakýchkoliv údajů z jízdy modelu, aktivně zasahovat do řízení modelu, je tento komponent automaticky zakázán, i kdyby se tento prvek dal deaktivovat. Závodník musí použít pouze komponenty bez těchto zakázaných aktivních prvků.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nechat za účasti rozhodčího závodu, a případně dalších činovníků závodu, rozebrat podezřelou elektroniku samotným závodníkem "do posledního šroubku". V případě porušení tohoto pravidla bude závodník potrestán dvouletou distancí na všech závodech pořádaných pořadatelem.
 • Pohonné baterie nesmí mít připojení k regulátoru "napevno" (např. letováno). Připojení je možné pouze přes konektor.
 • Je zakázáno jakékoliv mazání pneumatik ve všech kategoriích.

Penalizace a protesty

 • Kdokoliv z jezdců zapříčiní prodlení časového sledu, nebo naopak "ulije start", je poprvé napomenut, případně trestán posledním místem na roštu (rozhoduje rozhodčí).
 • Pokud závodník nepředá ihned po ukončení jízdy vozidlo na označené místo, škrtá se mu doposud nejlepší dosažený čas.
 • V případě startu s modelem neodpovídajícím technickým předpisům, bude závodníkovi škrtnuta poslední jízda.
 • V případě, že závodník absolvoval jízdu s upraveným motorem odporující pravidlům, bude vyloučen ze závodu - proti tomuto rozhodnutí není odvolání. Za opakované závažné porušení technických pravidel bude závodník vyloučen ze seriálu.
 • Za nesportovní chování na tribuně, za nebezpečnou jízdu nebo za zkracování tratě bude jezdec penalizován rozhodčím závodu nebo jím pověřenou osobou - STOP and GO nebo napomenutím. Tento trest musí splnit do dvou následujících kol. Pokud tak neučiní, bude klasifikován jako poslední v dané jízdě. Pokud nelze STOP and GO uplatnit, rozhodčí má právo změnit pořadí. Rozhodčí má právo použít i jiný trest, například přičíst v jízdě hříšníkovi čas (+10 sec. k dosaženému času).
 • Narážení závodníka zezadu se získáním výhody, zkrácení tratě a ponechání si výhody s tím související - STOP and GO.
 • Nelze podat protest proti rozhodnutí rozhodčího a proti kvalitě nasazování.
 • Pokud bude kdokoli z pořadatelů fyzicky nebo slovně napaden závodníkem nebo jeho doprovodem bude vyloučen ze závodu.